ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτή η νομική ανακοίνωση καθορίζει τους γενικούς όρους που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου www.iconhome.gr, (εφεξής «ο ιστότοπος» ή ο «ιστότοπος»), ο οποίος διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες του Διαδίκτυο.

Για να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις του Νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναφέρονται τα στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία του ιστότοπου και τις γενικές πληροφορίες.

Εταιρική επωνυμία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ
Επιχειρησιακή έδρα: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 4 , ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 15122
E-mail: info@iconhome.gr
Τηλέφωνο: (+30) 211 182 1087
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η πρόσβαση ή / και η χρήση του ιστότοπου αποδίδει στον χρήστη την κατάσταση του Χρήστη, αποδεχόμενος, από εκείνη τη στιγμή, πλήρως και χωρίς αντίρηση, αυτούς τους Γενικούς Όρους, καθώς και τους Ειδικούς Όρους που, όπου ενδείκνυται, συμπληρώνουν, να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τους Γενικούς Όρους σε σχέση με ορισμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο του ιστότοπου.

Ο κάτοχος αυτού του ιστότοπου μπορεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να αλλάξει τη δομή και το σχεδιασμό του ιστότοπου, καθώς και να τροποποιήσει ή να διαγράψει, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τους όρους πρόσβασης ή / και τη χρήση τους. .

Μέσω του ιστότοπου www.iconhome.gr προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εταιρεία και να αγοράσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Αυτή η νομική ειδοποίηση ρυθμίζει την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

ΤΙΜΕΣ
Οι εμφανιζόμενες τιμές περιλαμβάνουν το συντελεστή ΦΠΑ 24% και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία θα υπολογιστούν αυτόματα στο τέλος της παραγγελίας σας. Οι εμφανιζόμενες τιμές είναι έγκυρες εκτός από τα λάθη πληκτρολόγησης και όσο διαρκούν οι προμήθειες. Το www.iconhome.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμή των άρθρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα προς πώληση όσο διαρκούν τα αποθέματα. Όλες οι πωλήσεις πραγματοποιούνται με το αντίστοιχο αποδεικτικό ή τιμολόγιο αγοράς, εάν ζητηθεί, το οποίο θα λάβετε μαζί με την παραγγελία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ως Χρήστης του, το www.iconhome.gr σας ενημερώνει για την πολιτική προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, ώστε να μπορείτε ελεύθερα και εθελοντικά να αποφασίσετε να μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να απαιτήσουμε για πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες και περιεχόμενο που προσφέρεται στην Ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών (στο εφεξής, το «RGPD») και οι αναπτυξιακοί κανονισμοί που το συμπληρώνουν, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πτυχές:

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Επεξεργαζόμαστε τη διαδικασία εγγραφής σας ως πελάτη
Σε περίπτωση που θέλετε να προχωρήσετε στην αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας, ώστε να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε και να σας δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες δυνατότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Μπορείτε να ακυρώσετε τον εγγεγραμμένο λογαριασμό χρήστη σας επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση info@iconhome.gr.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει τη διαχείριση της πληρωμής των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράζετε, τη διαδικασία επιστροφής μετά την πραγματοποίηση της αγοράς και αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών ή τη διαχείριση κρατήσεων. Στην περίπτωσή σας, περιλαμβάνει επίσης άλλες δυνατότητες ή υπηρεσίες όπως δωροκάρτα ή διαχείριση εισιτηρίων δώρων. Ομοίως, η διαχείριση μηχανισμών θα αποτρέψει την απάτη στη διαδικασία αγοράς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Μόνο οι χρήστες που το αποδέχονται ρητά θα λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ανά πάσα στιγμή, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή λήθη, περιορισμό της μεταχείρισης, φορητότητα και αντίθεση.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων με νέα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας.
Ενημερώσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη για προσφορές και εκπτώσεις που προσφέρονται από το www.iconhome.gr με διάφορα μέσα όπως, μεταξύ άλλων, email, ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, όπως SMS ή άλλα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων ή μέσω της πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων.
Λάβετε υπόψη ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιλαμβάνει ανάλυση του τύπου πελάτη ή χρήστη του ιστότοπου, στο βαθμό που οι προτιμήσεις σας θα αναλυθούν με βάση τη λίστα αγορών σας και το ιστορικό περιήγησής σας, για να σας προσφέρουμε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι ταιριάζουν καλύτερα στις προτιμήσεις και τις προτιμήσεις σας.


ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το www.iconhome.gr μπορεί να πραγματοποιήσει διαφημιστικές ενέργειες, όπως μέσω της ανάπτυξης διαγωνισμών. Εκφράζοντας την προθυμία σας να συμμετάσχετε σε μια διαφημιστική ενέργεια, μας εξουσιοδοτείτε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στην εν λόγω διαφημιστική ενέργεια και, όπου ενδείκνυται, να τα διαδίδουμε σε διαφορετικά μέσα όπως κοινωνικά δίκτυα ή ιστότοπους που ανήκουν στο www.iconencasa.com μου αρέσει αυτή η ιστοσελίδα.

Το www.iconhome.gr μπορεί επίσης να διαδώσει στις εν λόγω φωτογραφίες και εικόνες που έχετε κοινοποιήσει δημόσια, υπό την προϋπόθεση ότι μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο «Πολιτική απορρήτου σε ενέργειες προώθησης».

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Διαχειριστείτε τα ερωτήματα και τα αιτήματα των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο ή μέσω email. Οι ερωτήσεις ή τα πεδία που περιλαμβάνονται στις φόρμες είναι εθελοντικά, εκτός από αυτά που περιέχουν αστερίσκο (*), τα οποία είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση μη απάντησης ή συμπλήρωσης των υποχρεωτικών ερωτήσεων ή πεδίων, το www.iconencasa.com διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί το ερώτημα ή το αίτημα.

  1. – Πόσο καιρό θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
    ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
    Τα δεδομένα που παρέχονται από αυτούς τους χρήστες που εγγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα διατηρηθούν όσο διατηρούν την κατάσταση των εγγεγραμμένων χρηστών. Ομοίως, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτών των χρηστών που ολοκληρώνουν τη διαδικασία αγοράς μέσω αυτού του ιστότοπου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχουν αγοράσει, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιστροφών, καταγγελιών ή αξιώσεων.

Επιπλέον, θα προχωρήσουμε στην αποθήκευση αυτών των δεδομένων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση σχετικά με τους ισχύοντες φορολογικούς και εμπορικούς κανονισμούς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τα δεδομένα που παρέχονται από αυτούς τους χρήστες της ιστοσελίδας που εγγράφονται στην υπηρεσία εμπορικών επικοινωνιών και προωθήσεων θα διατηρηθούν όσο οι εν λόγω χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στην προαναφερθείσα υπηρεσία. Ανά πάσα στιγμή, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για την αποστολή πληροφοριών, προωθήσεων και εμπορικών επικοινωνιών από το www.iconhome.gr, καταργώντας την εγγραφή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση info@iconhome.gr

ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τα δεδομένα που παρέχονται από χρήστες που συμμετέχουν στις προωθητικές ενέργειες μας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το www.iconencasa.com εφόσον υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της εν λόγω μεταχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, μόλις ολοκληρωθεί η διαφημιστική ενέργεια, καθώς και όλα τα βήματα ή οι προωθήσεις που σχετίζονται με αυτήν, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό τη διαχείριση της διαφημιστικής ενέργειας θα εξαλειφθούν, εντός περιόδου έξι (6) μηνών. , συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων ή προσωπικών δεδομένων τρίτων που ενδέχεται να περιέχουν τις εικόνες. Σε κάθε διαφημιστική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε, θα έχετε στη διάθεσή σας τις νομικές βάσεις όπου θα έχετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Τα δεδομένα που παρέχονται από χρήστες ιστού μέσω εντύπων, ερωτηματολογίων ή email θα διατηρηθούν μόνο για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την απάντηση στο ερώτημα ή το αίτημα του ενδιαφερόμενου. Μόλις απαντηθεί το ερώτημα ή το αίτημα, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν, εκτός εάν δημιουργηθεί εμπορική σχέση με τον χρήστη, οπότε τα δεδομένα τους θα ενσωματωθούν στο αντίστοιχο αρχείο της οντότητας.

Τέλος, μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, το αίτημά σας έχει εκπληρωθεί ή η διαγραφή σας έχει ζητηθεί, εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα σας θα παραμείνουν μπλοκαρισμένα για τον χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητο, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, οπότε θα διαγραφούν.

4.- Ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών των χρηστών που εγγράφονται και επαληθεύουν τη διαδικασία αγοράς είναι η εκτέλεση ενός υπάρχοντος συμβολαίου μεταξύ του www.iconhome.gr και των πελατών του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών που ζητούν ρητά την εγγραφή στην υπηρεσία εμπορικών επικοινωνιών ή τη συμμετοχή σε μια διαφημιστική ενέργεια είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις που τα δεδομένα βασίζονται στη συγκατάθεση, το ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να είναι άνω των 16 ετών για να είναι έγκυρα.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας του www.iconencasa.com είναι το νόμιμο συμφέρον που η οντότητα πρέπει να παρακολουθεί σε ερωτήματα, αιτήματα χρηστών και πελατών και να ενημερώνει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος της εταιρείας, τα προϊόντα της. και υπηρεσίες.

5.- Τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Εκτός από νομική υποχρέωση, σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα άτομα ή οντότητες χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
Ωστόσο, θα κοινοποιήσουμε τα ουσιώδη προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους προκειμένου να παρέχουμε επαρκή υπηρεσία, όπως, για παράδειγμα, χρηματοοικονομικές οντότητες, παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας, εταιρείες logistics και μεταφορών και, γενικά, τις οντότητες που παρέχουν υπηρεσία στην κοινωνία υπό την ιδιότητά της ως επεξεργαστών δεδομένων.

6.- Δικαιώματα του ενδιαφερομένου
Δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα: μπορείτε να ρωτήσετε το www.iconhome.gr εάν αντιμετωπίζετε τα δεδομένα σας και ποια δεδομένα επεξεργάζεται.
Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων (εάν θεωρείτε ότι είναι λανθασμένα) ή τη διαγραφή τους (δικαίωμα να ξεχαστεί).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε θα διατηρηθεί από τον φορέα μόνο για την άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.
Σε ορισμένες περιστάσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, το δικαίωμα να αντιταχθεί στη μεταχείρισή του: το www.iconencasa.com θα σταματήσει να αντιμετωπίζει τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο που υποδεικνύετε, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση νομικών ενεργειών. ή η υπεράσπιση σε πιθανές αξιώσεις είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η θεραπεία.
Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: δικαίωμα λήψης των προσωπικών δεδομένων του ενδιαφερόμενου που έχει επεξεργαστεί το www.iconencasa.com σε δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και τα διαβιβάζει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση info@iconhome.gr, επισυνάπτοντας αντίγραφο του αναγνωριστικού ή παρόμοιου εγγράφου που το αναγνωρίζει.
Εάν το ενδιαφερόμενο μέρος δεν συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο το www.iconhome.gr αντιμετωπίζει τα δεδομένα του, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ελεγκτή Δεδομένων στην ταχυδρομική διεύθυνση ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αναφέρεται παραπάνω ή, ελλείψει αυτού, την Αρχή Ελέγχου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων, η οποία στην Ισπανία είναι η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.
7.- Πώς αποκτήσαμε τα δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα που αντιμετωπίζουμε από τους χρήστες του ιστότοπου παρέχονται απευθείας από το ενδιαφερόμενο μέρος και είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της εκτέλεσης της σύμβασης αγοράς ή του αιτήματος ή του ερωτήματος που υποβάλλεται μέσω του ερωτηματολογίου ή της φόρμας διαδικτύου.

Κατηγορίες δεδομένων
Ταυτότητα: όνομα, επώνυμο
Επικοινωνία: ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email
Στοιχεία τράπεζας (αριθμός πιστωτικής κάρτας, τραπεζικός λογαριασμός)
Στην περίπτωσή σας, όταν το ενδιαφερόμενο μέρος έχει συναινέσει ρητά, τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για τη διαχείριση της αποστολής εμπορικών πληροφοριών ή της συμμετοχής σε διαφημιστικές ενέργειες είναι αυτά που περιγράφονται παρακάτω.

Κατηγορίες δεδομένων
Ταυτότητα: όνομα, επώνυμο
Επικοινωνία: ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email
Άλλα: εικόνες
Το www.iconhome.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική απορρήτου εάν το κρίνει σκόπιμο, επομένως σας συνιστούμε να το ελέγχετε περιοδικά ώστε να ενημερώνεται σωστά, με την επιφύλαξη να σας ενημερώσει σχετικά με τέτοια τροποποίηση μέσω της ίδιας της σελίδας. ιστοσελίδα ή ακόμα και στέλνοντας ένα email όταν η αλλαγή είναι σημαντική για το απόρρητό σας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλα τα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο και, συγκεκριμένα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια, τα σχέδια, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα εικονίδια, το λογισμικό και οποιαδήποτε άλλα σημεία ή στοιχεία ευαίσθητα για βιομηχανική ή / και εμπορική χρήση είναι προστατεύονται από τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των κατόχων της Ιστοσελίδας ή τρίτων ιδιοκτητών της ίδιας που έχουν εξουσιοδοτήσει την ένταξή τους στον Ιστότοπο. Επομένως, οποιαδήποτε χρήση ή / και αναπαραγωγή τέτοιων εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, βιομηχανικών σχεδίων, σχεδίων, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, λογότυπων, εικονιδίων, λογισμικού και άλλων σημείων ή στοιχείων ευαίσθητων σε βιομηχανική ή / και εμπορική χρήση απαγορεύεται ρητά. , χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση των κατόχων της Ιστοσελίδας.

Ο κάτοχος του Ιστότοπου δεν θα είναι υπεύθυνος για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν σε τρίτους που ενδέχεται να προκύψουν από την καταχώριση στον Ιστότοπο του